WING TSUN AYAK TEKNİKLERİ İLE
GÜCÜNÜZDEN YARARLANIN

Yazan: Dr. Leung Ting
Türkçeye çeviren: Sarper Gözütok

DOĞRU DURUŞ SİZİ HIZLI VE ÇEVİK YAPABİLİR
WingTsun Kung Fu'su ayak teknikleri duruşlar, adımlar ve tekmelerden meydana gelmektedir. Duruş bir pratisyenin nasıl durduğu anlamına gelir. Adım, bir pratisyenin ilerlemek, gerilemek yada yanlara doğru gitmek için ayaklarını hareket ettiriş biçimidir. Tekme saldırı yada savunma için bacağın hareket etmesidir.

Batılı dövüş sanatçıları fazla önem vermeseler de ayak teknikleri idmanları önem olarak ilk sıradadır. Sadece, güçlü kolları ama zayıf bir duruşu olan bir pratisyen hayal edin. O tıpkı "suda yüzen bir parça tahtanın üstünde durun Herkül" gibidir ve hiçbir zaman gücünden faydalanamaz.

Bir pratisyenin sağlam bir duruşu olsa da, yinede hızlı adımları ve çevik hareketleri olan rakibi tarafından gafil avlanacaktır. Adımlarında yavaş kalan birisi yön değiştiremeyen güçlü bir top gibidir. Düşman saldırı gücünün yönünü değiştirdiğinde onu kolaylıkla yok edilebilecektir.

Bundan dolayı düşmanınıza karşı en iyi taktik hızlı ve çevik adımlar kullanmaktır. Hızlı ve çevik adımlar pozisyonunuzu değiştirmenizi sağlar ve hareketlerinizi, düşmanınız kendininkileri değiştirmeden değiştirip onun güçlü saldırılarından kurtulurken zayıf noktalarına saldırabilmenize olanak verir.

Bunun yanı sıra tekmelerin kol hareketleriyle iş birliği içerisinde uygulanması düşmanınıza karşı artan saldırılar anlamına gelir. Düşmanına savunma yada kaçma şansı tanımayacak şekilde her iki kolu ve bir bacağı ile aynı anda üç farklı noktaya saldırabilmesi WingTsun pratisyeninin sahip olduğu muhteşem bir tekniktir. Bu, tekmelerin önemini vurgulayan bir örnektir.

WingTsun sisteminde benimsenen duruş, ön duruş, yan duruş ve ilerleyen duruş olarak bilinen üç hal alan bir duruş şeklidir.

ÖN DURUŞ
Ön duruşta öyle bir şekilde durulur ki biraz aralıklı duran ayaklar içeriye doğru çevrilmiştir ve ayak tabanları topukları birleştiren hayali bir çizgi ile eşkenar bir üçgen oluşturur. Bu duruştayken yandan bakıldığında kafa, gövde ve diz ayak tabanıyla dik bir açıda olan aynı düz çizgi üzerindedir. Önden bakıldığındaysa iki bacakla birlikte gövde Eyfel Kulesine benzeyen bir yapı oluşturmaktadır.

Bu duruş yüksek gibi görünmektedir ama vücudun gevşemesinden ve dizlerden dolayı pratisyenin sağlam bir alt ve hareketli bir üst vücudunun olması sonucunu doğurur ve daha alçak bir duruşta olan rakibine karşı ona avantaj sağlar.

Dizlerin içeriye çevrilmesi başka bir etkiyi daha güçlendirmektedir, ki bu dizlerin arasında, "birleşme etkisi" olarak da bilinen birleşik bir kuvvet oluşturmasıdır. Dizlerin sadece vücut ağırlığını taşımasının yanı sıra bacaklardan herhangi biri dairesel veya çelmeli bir tekme ile saldırıya uğradığında dengenin kaybedilmesine yada düşmeye engel olacak şekilde dizler sanki bir yay ile birleşmiş gibidir. Kısacası bu duruş, saldırıya uğradığında bacaklardan herhangi birinin orijinal pozisyonunu yeniden almasını sağlar.

YAN DÖNÜŞ
Yan duruş WingTsun sisteminin, rakipten gelen güçlü bir saldırıyı etkisiz kılmak için olan bir tekniğidir. Ne ön duruştan yan duruşa geçmenin etkisini fark edebilen nede yan dönüş kavramını anlayabilen pek çok Wing Chun pratisyeni var. Diğer bazıları da rakibin saldırı kuvvetinden "kaçınmak" için el teknikleri ve duruş teknikleri arasında işbirliğiyle ilgili olan teoriyi yanlış anlıyorlar ve güce güçle karşı koymak gibi yanlış bir fikre sahipler. Bu, WingTsun sistemi teorisine göre doğru olmaktan çok öte olan bir şey.

Aslında, WingTsun sistemindeki tüm el teknikleri "pratisyenin karşı saldırısını güçlendirmek için rakibin gücünü etkisiz kılmayı" hedeflemektedir. Bunda başarılı olmak için el teknikleri, bu amaç için düşünülerek planlanmış olan bir grup ayak tekniğiyle yakın işbirliği içerisinde olmalıdır. Yoksa, el teknikleri dört büyük lastik takılmış küçük bir spor arabası gibi olacaktır.

Yan dönüş kavramı aşağıdaki şekilde açıklanabilir:
Çoğu dövüş sanatının pratisyenleri kendilerine gelen bir düz yumruğu blok almak yada yolundan saptırmak içini ellerini ve kollarını kullanmayı deneyeceklerdir. Ama gerçek dövüş tecrübesi bulunan her dövüş sanatçısı hızlı ve güçlü saldırıları karşılamak için böyle bir yöntemin iyi bir sonuç doğurmayacağını fark edecektir. Bu tıpkı bir atışı kendi gücü ve hızıyla karşılamaya çalışan kaleci gibidir-defans emin değildir.

Atış eğer futbol topuyla değil de demir bir gülleyle yapılırsa kaleci bunu karşılayabilir mi? Bu nedenle WingTsun sisteminin bir pratisyeni böyle bir problemle başa çıkmak için daha farklı bir yöntem uygulayacaktır. Eğer o kaleci olsaydı demirden olsun yada olmasın topu blok etmez yada tutmazdı. Bunun yerine o kaleyi bir tarafa doğru çekip gelen saldırının gücünü veya hızını etkisiz kılardı!

Banka girişlerinde bulunan döner kapılara hiç dikkat ettiniz mi? Kendisinin hiçbir gücü yoktur. Onu çeviren sizsinizdir; sizin ittiğiniz yönde döner ve bunun için gücü de sizden alır!

YAN DURUŞ (DİYAGONAL-ÇAPRAZ DURUŞ)
Yan duruş, bu duruştayken ayak tabanları iki hayali karenin diyagonal çizgileri üzerinde durduğundan diyagonal duruş olarak da bilinmektedir. Ayaklar ön tarafa doğru 45o'lik açı ile konulduğundan pratisyen de bu durumda rakibine göre 45o'lik bir açıda durmaktadır. "Gövde döndürülürken orta çizgi omuzu gösterir" şeklindeki teoriyi doğrulayacak biçimde, bu pozisyondayken rakibin orta çizgisi pratisyenin sol omuzunu, pratisyenin orta çizgisiyse rakibin sağ omuzunu göstermektedir.

Eğer rakibin yumruk atan kolu pratisyen yan duruşa geçtiğinde bile üstüne doğru gelmeye devam ediyorsa o zaman pratisyen rakibiyle 90o'lik bir açı yapana kadar dönmeye devam edebilir. Bu pozisyondayken, ne kadar güçlü olursa olsun tıpkı saldıran bir boğayı matadorun savuşturması gibi rakibin gücü de savuşturulmuştur. Bu, pratisyenin vücut ağırlığının arka ayağa aktarılmasının sebebidir.

Bugün yan duruşun gerçek etkisini bildiklerinden diğer dövüş sanatı sistemlerindeki benzer duruşlarla ilgili teorileri WingTsun sistemindeki yan duruşla karıştırıp vücut ağırlığının %30'unu ön bacakta, %70'ini de arkada ve hatta %40'ını önde, %60'ını arka bacakta taşımak gibi yanlış bir fikre sahip olan birçok Wing Chun pratisyeni mevcut.

İLERLEYEN DURUŞ (ORTA ÇİZGİ DURUŞU)
Orta çizgi duruşu olarak da bilinen ilerleyen duruş, her iki ayak da orta çizgi üzerinde olacak şekilde bir ayağın diğerinin önüne konulması ile yapılan bir duruştur. Ön duruş veya yan duruştayken ön ayağın ileriye doğru ilerletilmesi ile bu iki duruş da ilerleyen duruşa dönüştürülebilir.

Yan duruşta yada ilerleyen duruştayken WingTsun pratisyeninin ön ayağı hiçbir vücut ağırlığı taşımaz ve böylelikle de rakibe serbestçe ve süratle tekme atabilir veya rakibin saldırılarıyla başa çıkmak için başka hareketler gerçekleştirebilir

"WingTsun pratisyenleri asla güce güçle karşı koymaz. Bunun yerine teknikler, pratisyenin karşı saldırısını güçlendirirken rakibin gücünü "etkisiz" kılarlar. Bunda başarılı olmak için el ve ayak teknikleri mükemmel uyum içerisinde çalışmalıdır."

Kaynak:
Eylül 1989
"Inside Kung Fu" Dergisi