Sifu Salih AVCI'ya verilen Tavsiye Mektubu

İlgiliye    

Wing Tsun (WT)'da 5'inci dereceden Üstad ve 2'nci dereceden PMAS Fscrima eğitmenliğine yetkin Sifu Avcı'ya dair,        

   Uluslararası Wing Tsun Dövüş Sanatları Birliği (IWTMAA) ve Avrupa Wing Tsun Organizasyonu (FWTO)

Dr. Leung Ting; 10'uncu dereceden WT'da Büyük Üstad, Dünya Şef eğitmeni.

Keith R. Kernspecht; 9'uncu dereceden WT'da Büyük Üstad ve 3'iincü dereceden PMAS Escrima eğitmenliğine yetkin Avrupa Set' eğitmeni. Büyük Üstad Rene Latosa; 10'uncu dereceden Escrima eğitmenliğine yetkin Dünya Sef eğitmeni. Üstad Bill Newman; 8'inci dereceden Avrupa Şef Eğitmeni

Ustün bir dövüş sanatçısı olan Sifu Salih Avcı, gerçekçi ve sportif kurallarla sınırlanmamış. bir savunma sanatı öğrenmek istediğinde. konunun en büyük profesyonel teşkilatı olan IWTMAA'ya katıldı. Yıllarca süren güç çalışmalarından ve eğitiminden sonra; yalın-el. kuralsız ve sınırsız dövüşte ve silahlı dövüşte (sopalı, bıçaklı vs.) uzman oldu. Şimdi kendisi FWTO'daki üstün öğretmenlerimizden olup, Dai-Sifu Kernspecht liderliğindeki Avrupa dövüş sanatları Eğitmeni Konseyi'ne üyedir. (Bu konscyin kuruluş sebebi, eğitmen olmak isteyen öğren-ciler için scminerler vermek ve sınavlar yapmaktır.)

llk kez. 1992 de Göppingen'deki özel bir seminerde (SFK Baden - Wurtetemberg'de) WT ve Fscrima Almanya'nın tüm özel polis koman-doları için üstün savunma sistemleri olarak tanıtılmıştır.

Dai-Sifu Kernspecht liderliğindeki sekiz WT eğitmeni, SFK'lerin (Alman özel polis komandoları'nın) bütün tecrübeli savunma eğitmenlerine, CiSG9'a, RAlD'den Fransa'dan, NOCS den, 1talya'dan. FBI'dan özel misafir eğitmenlere ve ABD'den Rehine Kurtarma Takımına. bu savunma yöntemi açıklanmış ve öğretilmiştir. Özellikle iki eğitmen Sifu Salih Avcı (Türkiye WT ulusal eğitmeni) ve Dr. Osama Sabri, yaptıkları takdire şayan gösteride bütün polis eğitmenleri VVT ve Escrimanın gücünden ve bilimsel yetkinliğinden etkilenmişlerdir. Sifu Salih Avcı nın WT'yi büyüleyici bir şekilde gösterdiği bu nadir seminerden sonra FBI, WT'nin. gerçek dövüşme koşullarında. özel komandolar için (Tecrübeli dövüsçüler ve eğitmenler için bile) üstün düzeyde yararlı bir yöntem olduğunu resmi bir şekilde kabul etmiştir. Böylelikle. şu anda, Nordrhein-Westfalen Almanya özel polis komandoları egitmenleri bizzat Sifu Avcı tarafından eğitilmektedirler.

Dr. Sabri ve Sil'u Avcı Wuppcrtal'da, Almanyanın en büyük federal eyaleti olan Nordrhein-Westfalen'in bütün özel polis egitmenleri için birde konusu; INSAN VÜC()Dl!NÜN SAVUNMAS17, NOKTALARI-PSlKOLOJlK YAKLAŞ1M-MUHTEMEL YARALANANLAR VF. TIBBI TEDAVl olan tıbbi bir seminer verdiler.

1992 yılının sonuna doğru (25-2(5 Kasım) bütün SF.K'lcr. GSG9. 1^MD ve NOCS için Sigung Leung Ting ve Dai-Sifu Kernspecht yoneli-minde, özel gozlemci olarak Büyük LIstad Yip Man in en yaşlı WT pratiği yapan öğrencisi Si-Suk-do Tsui Shang Ting in bulundugu ikinci biiyuk WT semineri yapıldı.

Kasim 1992Vie Avrupa Sef' Fğitmeni Bill Newman ve Dr. Sabri yönetiminde, Almanya (SFK Futin), schleswig-l lolstein den bütün SFK'lore PMAS Fscrima'yi, özellikle Tonfa teknikleri tanıtıldı.

Bundan sonra Dr. Sabri, Sifu Victor Guttierrez (Ispanya \VT ulusal eğitmeni) ve lıardcşi Franzisko Gutierrez ile birlikte duyumsal WT \rc Escrima gosterisi yapti. Ve Dortmund, Almanya da o güne kadar yapılmış olanin en büyüğü olan 1 (5.000 seyircili bir gösteri rlünyaca tinlii BIJDO GALA Via yapildi. Bu performansı gördükten sonra Benny Urguides gil)i (Thai ve Kick Boxing Dünya Şampiyonu) Chuck Norris ve Bob Wall gibi (Karate Sampiyonlan ve Bruce Lee'nin film partnerleri) dövüş efsaneleri hep bir ağızdan, o ana kadar görmüş olduklan biitun dövüş stillerinin en gerçekçi ve en serf olanmin bu oldugunu soyleclilcr. Biiyuk tistad Leung Ting BUDO GALAVia yuksek gizemli WT tekniklerinin özenli bir gösterisini yapti. Boylelikle, misafir gozlemci Si-Suk Jo Tsui Ting. Biiyuk Ustacl Yip Man'ın dövüş sanatları mirasmm Leung Ting (Sigung) ve Dai-Situ Kernspecht'in ellerinde oldugunu resmen ilan etti.

Subat 1993'tc Sifu Avci, şahsi arkadasi Dr. Osama Sabri'nin (FAVTOnun Tib Doktoru) ve öğrencileri Sifu Victor Guttierrez in (7. derece TG, İspanya ulusal eğitmeni). Francisko Guttierrez ve kendi Ailesi nin (Kerim AVCİ, Kemal AVCİ. Salim AVCİ) yardimlan ile, bütün SFK Köln uyierine etkili WT tekniklerini tanıttı. Üstün gösterisi ve açıklamalarından dolayı kendisi bizzat onurlandırılmıştır.

Subat 1994'te Sifu AVCİ ve takımı Dortmund SFK'ları için büyuk seminer daha vermiştir. Ve böylelikle, ŞLI an kendisi, Nordrhein-Westt'alen in biitun SFK leri tarafmdan, yalin el ve silah dövüş yöntemlerinin en yetkin eğitmeni olarak kabul ediliyor.

Üstün dövüş hünerleri ve eğitme yeteneği göz önünde bulundurulunca, kendisiriın WT ve PMAS Fscrimayı, kendi ülkesinde, özellikle, Askeri ve diger özel güclerde IWTMAA ve EWTO adına tanıtacak doğru kişi olduğuna yürekten inanıyoruz.

 

 Langenzell Şatosu 10 Mart 1994 Saygilarımla,

Keith R. Kernspecht 9. Derece Biiyük Üstacl Avrupa Sef Eğitmeni